Bộ môn phẫu thuật tạo hình Trường Đại Học Y Hà Nội
ĐT : 0438 523 798 / 0435 741 912 / Số máy lẻ 537
Email : Bomon@phauthuattaohinh.vn