Địa chỉ : P309 Nhà A1 Đại Học Y Hà Nội (số 1 - Tôn Thất Tùng,Đống Đa,Hà Nội

Tel : 0438 5 23 798 / 0435 741 912
Số máy lẻ : 537
Email : Bomon@phauthuattaohinh.vn
Website : phauthuattaohinh.vn
Hỗ trợ online
Bộ môn phẫu thuật tạo hình Trường Đại Học Y Hà Nội
ĐT : 0438 523 798 / 0435 741 912 / Số máy lẻ 537
Email : Bomon@phauthuattaohinh.vn